PAT – Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam (UpCOM)

Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam

Nhóm ngành: Hóa chất
Vốn điều lệ: 250,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 25,000,000 cp
KL CP đang lưu hành: 25,000,000 cp

Giới thiệu:

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:
  • Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam được thành lập ngày 13 tháng 01 năm 2014 với vốn điều lệ là 150.000.000.000 đồng với 3 cổ đông sáng lập góp 142.500.000.000 VND (Một trăm bốn mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng) và 08 cổ đông khác góp 7.500.000.000 VND (Bảy tỷ năm trăm triệu đồng). Ngày 13/01/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ nhất cho Công ty với số vốn điều lệ đăng ký là 150.000.000.000 đồng. Ngay từ khi thành lập, Công ty bắt tay vào việc đầu tư xây dựng hai dây chuyền sản xuất phốt pho vàng với công suất thiết kế mỗi dây chuyền là 10.000 tấn/năm, tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu là 506.544.927.000 đồng.
  • Năm 2018, Công ty đã tiến hành chào bán cho cổ đông hiện hữu 10.000.000 cổ phiếu theo Nghị quyết số 13/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/08/2018 của Đại hội đồng cổ đông, mục đích của việc phát hành này là để bổ sung vốn thực hiện đầu tư dự án xây dựng 02 dây chuyền sản xuất phốt pho vàng do giá nhập khẩu máy móc biến động khiến chi phí đầu tư xây dựng nhà máy tăng lên. Đợt chào bán đã diễn ra thành công và kết thúc ngày 31/08/2018 với số cổ phiếu chào bán thành công là 10.000.000 cổ phần, với giá 10.000    đồng/cổ phần . Ngày 18 tháng 09 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ 5 cho Công ty với số vốn điều lệ đăng ký và thực góp là 250 tỷ đồng.
  • Sau khi công ty vận hành thương mại vào tháng 9/2018, một số cổ đông đã thực hiện chuyển nhượng bớt cổ phần đang nắm giữ dẫn đến số cổ đông tại ngày 16/03/2019 là 162 cổ đông, công ty chính thức trở thành công ty đại chúng.
  • Căn cứ hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, ngày 28/12/2021, ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 8983/UBCK-GSĐC về việc xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng.
  • Ngày 23/03/2022, Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 18/2022/GCNCP-VSD cho Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.
Ngành nghề kinh doanh chính:
  • Sản xuất hoá chất cơ bản: Chi tiết: Sản xuất, chế biến, kinh doanh phốt pho vàng và các sản phẩm khác có nguồn gốc từ phốt pho vàng và Apatit, Axit phot pho ríc.
  • Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu: Khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản (Quặng quắc zít).
  • Vận tải hàng hóa bàng đường bộ.
  • Kinh doanh, xuất nhập khẩu: Các máy móc, thiết bị, phụ tùng vật tư phục vụ cho sản xuất, kinh doanh phốt pho vàng, Axit phốt pho ríc; Các vật tư, nguyên, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh phot pho (than cốc, điện cực, ống thổi ô xy, sợi ami ăng và các vật tư khác phục vụ cho sản xuất); Xuất nhập khẩu sản phẩm phốt pho vàng, Axit phot pho ríc.

Địa chỉ: Khu CN Tằng Loỏng, thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 02143 869 689

Người công bố thông tin: Ông Đặng Tiến Đức – Giám đốc

Email: pac.dgc@ducgiangchem.vn.

Website: https://pacvietnam.vn/

Nguồn: Cafef.vn