Nhóm ngành: Vận hành cảng biển
Vốn điều lệ: 185,219,800,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 18,521,954 cp
KL CP đang lưu hành: 18,521,954 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – MCK: SSI
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2010
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2011
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2012
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2013
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2014
– Công tyTNHH Kiểm toán D.T.L – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:
 • Năm 1989: theo quyết định số 714/QĐUBT ngày 06/06/1989 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập CảngĐồng Nai II – Một đơn vị trực thuộc Sở GTVT Đồng Nai. Ngày 13/02/1990 đổi tên Cảng Đồng Nai II thành Cảng Đồng Nai theo Quyết định số 250/QDDUBT của UBND tỉnh Đồng Nai
 • Năm 1995: Thực hiện Nghị định 388/NĐ-CP của Chính phủ , ngày 28/06/1995 UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định số 1367/QĐ, UBT chính thức thành lập Doanh nghiệp nhà nước Cảng Đồng Nai trực thuộc Sở GTVT Đồng Nai.
 • Năm 2006: Thực hiện chủ trương của Đảng Nhà nước về cổ phần hóa các DNNN, ngày 04/01/2006 Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai chính thức đi vào hoạt động theo GCN DKKD số 3600334112 so Sở KHĐT tỉnh ĐN cấp.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Kinh doanh khai thác cầu cảng kho bãi
 • Xếp dỡ và vận tải hàng hoá trong và ngoài cảng
 • Dịch vụ sửa chữa phương tiện xếp dỡ và vận tải
 • Đại lý và dịch vụ khai thác hàng hải
 • Cung cấp nhiên liệu cho tàu xe (xăng dầu, dầu nhờn..)
 • Dịch vụ vận chuyển taxi
 • Mua bán vật liêu xây dựng : đất đá, cát , sỏi
 • Tổ chức dịch vụ dịch vụ giải trí cho thuyền viên : cửa hàng miễn thuế, câu lạc bộ thủy thủ Khảo sát thiết kế, thi công các công trình giao thông.
 • Đầu tư kinh doanh hạ tầng và nhà đất
 • Mua bán nhập khẩu gỗ tròn, sắt thép các loại, hàng nông sản (trừ bông vải, hạt điều)
 • Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Địa chỉ: 1B-D3 khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 84-(61) 383 22 25 Fax: 84-(61) 383 12 59

Người công bố thông tin: Ông Huỳnh Ngọc Tuấn

Email: info@dongnaiport.com.vn

Website: http://dongnai-port.com/

Nguồn: Cafef.vn