Nhóm ngành: Sản xuất điện năng
Vốn điều lệ: 11,234,680,460,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 1,123,468,046 cp
KL CP đang lưu hành: 1,123,468,046 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt – MCK: VCI
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH PWC (Việt Nam) – 2020
– Công ty TNHH PWC (Việt Nam) – 2021

Giới thiệu:

Quá trình hình thành và phát triển:
Tổng công ty Phát điện 3 được thành lập theo Quyết định số 3025/QĐ-BCT ngày 01/06/2012  của Bộ Công Thương và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3502208399, đăng ký lần đầu  ngày 26/11/2012; sửa đổi lần 3 ngày 27/02/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng  Tàu cấp, trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Phú Mỹ, các công ty phát  điện hạch toán phụ thuộc, các ban quản lý dự án nguồn điện và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở  hữu vốn Nhà nước tại một số công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang hoạt động  theo luật doanh nghiệp. Các dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Tổng công ty Phát  điện 3 như sau:
 • Năm 2013: (1) Thành lập Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, (2) Ban QLDA Nhiệt điện Thái Bình;
 • Năm 2014: Bàn giao Ban QLDA Thủy điện 1 và Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát về lại EVN;
 • Năm 2015: Thành lập Công ty Nhiệt điện Mông Dương (kiêm Ban QLDA Nhiệt điện 1); tiếp nhận Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức từ EVNGENCO 2; chuyển chủ đầu tư dự án Vĩnh Tân 4 về lại EVN từ ngày 01/05/2015;
 • Năm 2016: (1) Thành lập Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO 3, (2) Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ;
 • Năm 2017: Thành lập Công ty Nhiệt điện Thái Bình (kiêm Ban QLDA Nhiệt điện Thái Bình);
 • Năm 2018: Cổ phần hóa và chuyển sang hình thức công ty cổ phần từ ngày 01/10/2018 theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3502208399.
Ngành, nghề kinh doanh
 • Sản xuất điện. Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh điện năng; Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện; các dự án năng lương mặt trời, năng lượng tái tạo; Sản xuất và kinh doanh cơ khí điện lực; Quản lý, vận hành dây chuyền sản xuất điện, công trình điện; Khai thác và chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất điện; Sản xuất vật liệu dùng để cách nhiệt bằng thủy tinh; Sản xuất vật liệu cách nhiệt, cách điện.
 • Sửa chữa thiết bị điện. Chi tiết: Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, nâng cấp, cải tạo thiết bị điện, công trình điện.
 • Sửa chữa máy móc, thiết bị. Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng cơ khí.
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. Chi tiết: Thí nghiệm, hiệu chỉnh, điều khiển, tự động hóa thuộc dây chuyền sản xuất điện, thí nghiệm điện; Kiểm định, kiểm định an toàn các thiết bị, dụng cụ điện, hệ thống đo lường, đo đếm về điện, nhiệt, áp lực.
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đấu thầu, lập dự toán; tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện và công trình lưới điện đồng bộ các dự án nguồn điện; Tư vấn hoạt động chuẩn bị sản xuất cho các nhà máy điện; tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng các công trình; tư vấn đầu thầu, lập dự toán và giám sát thi công công trình viễn thông- công nghệ thông tin, công trình dân dụng – công nghiệp;
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện (Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi được sở Lao động- Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện);
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán nhiên liệu, nguyên liệu, nguyên vật liệu, vật tư thiết bị ngành điện; Bán buôn tro xỉ;
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Thi công xây lắp các công trình xây dựng bao gồm: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng;
 • Xây dựng nhà để ở;

Địa chỉ: Số 60-66 đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, P

Điện thoại: 028 3636 7449 Fax: 028 3636 7450

Người công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó TGĐ

Email: genco3@genco3.evn.vn

Website: https://www.genco3.com/

Nguồn: Cafef.vn