Nhóm ngành: Nội thất
Vốn điều lệ: 174,403,750,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 16,019,967 cp
KL CP đang lưu hành: 17,967,405 cp

Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế – 2012
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2013
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2014
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2015
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2016
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2017
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2019
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2020
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2021
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước, ra đời theo quyết định số 139/QĐUB của Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/08/1985; là một đơn vị hoạt động xuất nhập khẩu, có tư cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán độc lập, trực thuộc Tổng công ty XNK Tổng hợp và Đầu tư (IMEXCO).
 • Năm 1989, Công ty tách khỏi Tổng Công ty XNK Tổng hợp và Đầu tư (IMEXCO) để trực thuộc ủy Ban Nhân Dân TPHCM theo quyết định số 723/QĐUB ngày 22/11/1989 và trở thành Công ty XNK trực tiếp.
 • Năm 1992, Công ty quyết định chuyển từ kinh doanh XNK tổng hợp sang sản xuất hàng xuất khẩu và dịch vụ. Từ đó, Công ty tập trung việc đầu tưvào sản xuất, mở rộng hợp tác quốc tế để tiếp cận với công nghệ mới trong ngành sản xuất đồ gỗ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao trình độ và năng lực sản xuất tạo nền tảng căn bản cho hoạt động xuất nhập khẩu, mở ra các hoạt động kinh doanh và dịch vụ khác.
 • Đến tháng 04/1994, Công ty đổi tên thành Công ty Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX, tên giao dịch quốc tế là Savimex Corporation, gọi tắt là SAVIMEX theo quyết định số 1180/QĐUBNC của UBND TPHCM ngày 22/04/1994.
 • Công ty bắt đầu niêm yết với mã chứng khoán SAV ngày 09/05/2002 trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Tổ chức tư vấn: công ty chứng khoán đầu tư BSC. Kiểm toán độc lập: công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
 • Năm 2016:  04/2016 : Công ty tăng vốn điều lệ từ 99.634.500.000 đồng tăng lên 105.373.930.000 đồng do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.   10/2016 : Công ty tăng vốn điều lệ từ 105.373.930.000 đồng lên 115.513.440.000 đồng
  do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.
 • Sản xuất đồ gỗ xây dựng.
 • Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế.
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.
 • Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa.
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.
 • Hoàn thiện công trình xây dựng.
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng.
 • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.
 • Bán buôn thực phẩm.

Địa chỉ: 194 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, T.P Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-(8) 3829 642 Fax: 84-(8) 3829 2806

Người công bố thông tin: Ông Văn Anh Tuấn

Email: info@savimex.com

Website: http://www.savimex.com

Nguồn: Cafef.vn