SJD – Công ty CP Thủy điện Cần Đơn (HOSE)

Cổ phiếu chưa được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 691/TB-SGDHCM ngày 04/04/2022 của HSX

Vào diện kiểm soát từ 18.4.2022 do có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC KT năm 2021

Công ty CP Thủy điện Cần Đơn

Nhóm ngành: Thủy điện
Vốn điều lệ: 689,986,200,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 68,998,620 cp
KL CP đang lưu hành: 68,998,620 cp

Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2011
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2012
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

  • Công ty BOT Cần Đơn, tiền thân của Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn, ra dời ngày 15 tháng 4 năm 1998 theo QĐ số 569/TCT/TCLĐ của hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà
  • Công trình Cần Đơn được chính thức khởi công vào năm 2000 và chính thức được dưa vào khai thác kể từ ngày 1.1.2004 với tổng công suất 77,6 MW
  • Ngày 11 tháng 20 năm 2004, Công ty được sở kê hoạch đầu tư Bình Phước cấp giáy phép đăng ký kinh doanh dưới hình thức công ty cổ phần
  • Công ty bắt đầu niêm yết với mã chứng khoán SJD ngày 25/12/2006 trên sàn giao dịch chứng khoán T.P Hồ Chí Minh. Tổ chức tư vấn: công ty chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS). Kiểm toán độc lập: công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).

Ngành nghề kinh doanh:

  • Sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm

Địa chỉ: Ấp Thanh Thủy, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271 3563359 Fax: 0271 3563133

Người công bố thông tin: Bà Hồ Thị Huế

Website: http://www.candon.com.vn

Nguồn: Cafef.vn