TCL –  Công ty CP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (HOSE)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 691/TB-SGDHCM ngày 04/04/2022 của HSX

Công ty CP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng

Nhóm ngành: Giao nhận – tiếp vận
Vốn điều lệ: 301,584,360,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 30,158,436 cp
KL CP đang lưu hành: 30,158,436 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – MCK: MBS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Công ty cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân cảng được thành lập theo Quyết định số 442/QĐ-TC-TCLĐ ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Hội đồng Quản trị Công ty Tân Cảng Sài Gòn, là công ty con của Công ty Tân Cảng Sài Gòn – Bộ Quốc Phòng, hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con, thực hiện hạch toán kinh doanh độc lập theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần. Công ty cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân cảng chính thức hoạt động, hạch toán kinh doanh độc lập từ ngày 01 tháng 4 năm 2007. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, đường thủy nội địa, Dịch vụ Logistics, Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa, thủ tục giao nhận hàng hóa, kho bãi, đại lý hải quan…

Ngành nghề kinh doanh:

 • Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, đường thủy nội địa
 • Dịch vụ Logistics
 • Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu
 • Đại lý vận tải đường biển
 • Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa
 • Dịch vụ khai thuê hải quan
 • Dịch vụ cho thuê kho bãi, kiểm đếm, đóng gói hàng hóa (trừ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật)
 • Kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế
 • Đại lý tàu biển
 • San lấp mặt bằng, xây dựng sửa chữa công trình dân dụng, công trình thủy phục vụ cảng biển, cảng sông
 • Sửa chữa đóng mới container, rơ mooc
 • Dịch vụ cung ứng tàu biển

Địa chỉ: 470 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 37422234 Fax: 08 37423027

Người công bố thông tin: Ông Đào Tuấn Anh

Email: logistics@saigonnewport.com.vn

Website: http://www.tancanglogistics.com

Nguồn: Cafef.vn