TCO – Công ty CP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (HOSE)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 691/TB-SGDHCM ngày 04/04/2022 của HSX

Công ty CP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

Nhóm ngành: Logistics
Vốn điều lệ: 187,110,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 18,711,000 cp
KL CP đang lưu hành: 18,711,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển Việt Nam – MCK: BSI

Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán VACO – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán VACO – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán VACO – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán VACO – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • 1985: Thành lập doanh nghiệp vận tải, tiền thân của công ty.
 • Đến 2007: Thành lập các công ty TNHH (nay là các công ty thành viên) hoạt động trong lĩnh vực vận tải đa phương thức.
 • 1999: Được Chính phủ cấp giấy phép cho thành lập địa điểm thông quan vào ngày 10/09/1999. Địa điểm này có chức năng quản lý hoạt động kê khai hải quan đối với tất cả các hàng hóa XNK qua khu vực Hải Phòng.
 • 2001: Triển khai dự án thành lập ICD tại KCN Thụy Vân, Phú Thọ.
 • 2007: Nhận quyết định công nhận ICD Thụy Vân làm địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa.
 • 03/2008: Hợp nhất 4 công ty thành viên thành CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.
 • 08/2008: Thành lập thêm một công ty thành viên tại Hà Nội (Công ty TNHH MTV Vận tải Đa phương thức Duyên Hải Hà Nội) với vốn điều lệ ban đầu là 500.000.000 đồng. Hiện tại vốn điều lệ của công ty này là 2.520.000.000 đồng.
 • 12/01/2009: Chính thức trở thành công ty đại chúng.
 • 09/2009: Đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 • Thánh 01/2011 thành lập thêm Công ty TNHH Thời trang Mỹ Phẩm Duyên Hải với vốn điều lệ 999.000.000 đồng.
 • Tháng 01/2011 hoàn thành việc mua sở hữu vốn của Công ty TNHH Container Minh Thành với tỷ lệ sở hữu 75.83%.
 • Tháng 9/2011 được Tổng cục Hải quan quyết định về việc thành lập điểm kiểm tra hàng hóa tập trung và địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS) tại thành phố Hải Phòng do công ty TNHH container Minh Thành chủ sở hữu tại sở hữu số 198 đường Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng có diện tích là 21.000m2.
 • Ngày 26/02/2011 hoàn thành phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 100.795.533.000 đồng lên 128.700.000.000 đồng.
 • Đã hoàn thành hủy đăng ký giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và niêm yết 12.870.000 cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX).
 • Ngày 08/02/2012 được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo quyết định số 09/2012/QĐ-SGDHCM. Ngày chính thức giao dịch 27/02/2012 của cổ phiếu TCO trên HSX.
 • Ngày 25/08/2014 hoàn thành mua sở hữu vốn của Công ty TNHH Container Minh Thành lên 99,90%
 • Ngày 09/09/2014 đã hoàn thành chào bán 1.160.000 cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 128.700.000.000 đồng lên 140.300.000.000 đồng.
 • Ngày 09/10/2014 đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 1.160.000 cổ phiếu.
 • Ngày 10/10/2014 Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã Quyết định về việc thay đổi niêm yết. Số lượng chưng khoán thay đổi niêm yết: 1.160.000 cổ phiếu. Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 14.030.000 cổ phiếu.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng;
 • Vận tải hàng hóa đường sắt;
 • Vận tải hàng hóa ven biển;
 • Vận tải hàng hóa viễn dương;
 • Vận tải hàng hóa hàng không;
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
 • Dịch vụ đại lý tàu biển;
 • Sản xuất thân xe có động cơ, rơ mooc và bán rơ mooc;
 • Dịch vụ khai thác cảng biển;
 • Dịch vụ khai thác cảng thông quan nội địa;
 • Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa;
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;
 • Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.
 • Buôn bán nước hoa, hàng mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh.
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Địa chỉ: 189 đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng.

Điện thoại: 0313.978.895 – Fax: 0313.978.895

Người công bố thông tin: Ông Lê Khánh Toàn

Email: V-finance@tasaduyenhai.com.vn

Website: http://www.tasaduyenhai.com

Nguồn: Cafef.vn