Nhóm ngành: Xi măng
Vốn điều lệ: 70,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 7,000,000 cp
KL CP đang lưu hành: 7,000,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – MCK: BVS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán An Phú – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán An Phú – 2012
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán An Phú – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử thành lập:
 • Thực hiện Nghị định thư về hợp tác kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam và Lào, Công ty Kinh doanh Thạch cao Xi măng (tiền thân là Đoàn K3 trực thuộc Bộ Xây dựng) được thành lập theo quyết định số 814/BXD-TCCB ngày 15/5/1978, với chức năng và nhiệm vụ là hợp tác với Lào xây dựng, khai thác thạch cao tại mỏ thạch cao Đồng Hến, tỉnh Savana khét, CHDCND Lào.
 • Ngày 21-11-1987, Bộ xây dựng có quyết định số 1049/BXD-TCCB, chuyển giao đoàn K3 cho liên hiệp các xí nghiệp đá cát xỏi thuộc bộ xây dựng quản lý từ ngày 1-1-1998
 • Ngày 9-4-1998, Bộ xây dựng ra quyết định số 325/BXD-TCCB, sáp nhập Trạm cung ứng thạch cao Đông Hà, Trạm tiếp nhận thạch cao Đà Nẵng thuộc Xí nghiệp cung ứng thiết bị vật tư thiết bị xi măng vào Đoàn K3 để lập Xí nghiệp khai thác và cung ứng thạch cao và cung ứng thạch cao Lào.
 • Ngày 22/-7-1992, Bộ Xây Dựng ra quyết định số 370/BXD-TCLĐ đổi tên Xí nghiệp cung ứng thạch cao thành Công ty kinh doanh thạch cao xi măng theo quyết định 370/BXD- TCLĐ của Bộ Xây Dựng.
 • Ngày 12-2-1993, Bộ xây dựng ra quyết định 019A/BXD-TCLĐ, về việc thành lập lại doanh nghiệp nhà nước Công ty kinh doanh thạch cao xi măng
 • Ngày 1-9-1993, xí nghiệp vật tư xây dựng 407 được chuyển giao cho công ty kinh doanh thạch cao xi măng theo quyết định số 154/LHXM-TCLĐ của tổng giám đốc Liên hiệp Xí nghiệp xi măng.
 • Ngày 17-04-2006,   Công ty kinh doanh thạch cao xi măng chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao xi măng và hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.
 • Công ty đã được cấp giấy Chứng nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 16/11/2006 và đăng ký lại ngày 09/02/2012 với mã chứng khoán: TXM

Lĩnh vực kinh doanh:

 • Trổng rừng và chăm sóc rừng; Khai thác gỗ; Khai thác lâm sản khác; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Khai khoáng khác; Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép; Sản xuất đồ gỗ xây dựng; Sản xuất các sản phẩm khác từ gỗ và lâm sản khác;
 • Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao, nghiền xi măng; Sản xuất bêtông và các sản phẩm từ xi măng, thạch cao; Kinh doanh xi măng, nhập khẩu và kinh doanh thạch cao các loại;
 • Bán buôn tổng hợp; Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá; Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; Kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hoá đường bộ;
 • Khách sạn; Nhà hàng vá các dịch vụ ăn uống;
 • Hoạt động viễn thông khác;
 • Hoạt động vui chơi giải trí khác;
 • Dịch vụ tắm hơi, massage.

Địa chỉ: Số 24 Đường Hà Nội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: (+84) 54 384 63 63 – Fax: (+84) 54 282 54 22

Người công bố thông tin: Ông Ngô Quốc Việt

Website: http://www.thachcaoximang.com.vn

Nguồn: Cafef.vn