Nhóm ngành: Phát triển bất động sản
Vốn điều lệ: 953,578,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 95,357,800 cp
KL CP đang lưu hành: 95,357,800 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt – MCK: VCI
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2010
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2011
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2012
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2013
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2014
– Công tyTNHH Kiểm toán D.T.L – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2020
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

  • Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng tiền thân là Công ty TNHH Vạn Phát Hưng được thành lập 09/09/1999 bởi hai sáng lập viên là ông Võ Anh Tuấn và ông Trần Văn Thành.
  • Tháng 10/2006, Công ty TNHH Vạn Phát Hưng được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng theo giấy CNĐKKD số 4103005360 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh Cấp ngày 4/10/2006, Vốn điều lệ 135 tỷ đồng.
  • Theo Quyết định ĐHCĐ số 06/07/QĐ-VPH ngày 10/02/2007, Công ty đã tăng vốn lên 165 tỷ đồng, theo Nghị Quyết ĐHCĐ số 76/2007/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 4/4/2007, Công ty tăng Vốn điều lệ lần 2 lên 173,131 tỷ đồng. Theo Nghị quyết 03/2007/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 17/7/2007, Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng phát hành 2.770.140 cổ phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100:16, tăng Vốn điều lệ lần 3 lên 200,832 tỷ đồng.

Ngành nghề kinh doanh:

  • Kinh doanh bất động sản;
  • Xây dựng dân dụng;
  • Môi giới bất động sản; Dịch vụ nhà đất – tư vấn bất động sản;
  • Cho thuê kho, cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh;
  • Dịch vụ quản lý bất động sản (cao ốc, chung cư);
  • Xây dựng hạ tầng khu dân cư;

Địa chỉ: 89 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM

Điện thoại: 84-(8) 3785 00 11 Fax: 84-(8) 3785 44 22

Người công bố thông tin: Bà Lê Thị Kim Luyến

Email: info@vanphathung.com.vn

Website: http://www.vanphathung.com/

Nguồn: Cafef.vn