Doanh Nghiệp

NCB: Lỗ quý 3/2022, tỷ lệ nợ xấu tăng cao

tỷ lệ nợ xấu

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2022 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB, HNX: NVB) lỗ trước thuế gần 199 tỷ đồng, trong kỳ cùng kỳ lãi gần 80 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay cũng tăng cao.

 

Trong quý 3, hoạt động kinh doanh của NCB không mấy khả quan. Hoạt động chính lỗ thuần 2.13 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi hơn 439 tỷ đồng.

Ngoại trừ lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư sụt giảm 56% (chỉ còn hơn 24 tỷ đồng), đa số nguồn thu ngoài lãi đều tăng trưởng hơn cùng kỳ.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 97% so với cùng kỳ, thu được hơn 24 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối lãi gần 12 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 863 triệu đồng. Hoạt động khác thu được hơn 3.2 tỷ đồng tiền lại, cùng kỳ lỗ gần 49 tỷ đồng.

Mặc dù quý 3, NCB đã giảm phần dự phòng rủi ro đến 64% (chỉ còn gần 48 tỷ đồng), nhưng hoạt động kinh doanh lỗ thuần hơn 151 tỷ đồng, nên Ngân hàng báo lỗ trước thuế gần 199 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi gần 80 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của NCB đi lùi 59%, chỉ còn thu được gần 451 tỷ đồng tiền lãi. Các khoản thu ngoài lãi tăng trưởng hơn cùng kỳ nhưng cũng không thể giúp lợi nhuận thuần thoát cảnh đi lùi 86%, chỉ còn gần 75 tỷ đồng.

Cộng thêm khoản trích gần 215 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và 40 tỷ đồng xử lý theo phương án cơ cấu lại ngân hàng, NCB lỗ trước thuế gần 180 tỷ đồng sau 9 tháng, trong khi cùng kỳ có lãi hơn 164 tỷ đồng.

Theo lý giải từ NCB, lợi nhuận giảm do Ngân hàng thực hiện thoái lãi, ngừng dự thu và trích lập dự phòng đối với các khoản nợ quá hạn, nợ xấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), thực hiện trích lập dự phòng theo Phương án cơ cấu lại, đồng thời Ngân hàng tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất cho các khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Kết quả kinh doanh quý 3/2022 của NCB. Đvt: Tỷ đồng

Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản Ngân hàng tăng 6% so với đầu năm, lên gần 78,198 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt tăng 47% (356 tỷ đồng), tiền gửi tại NHNN giảm mạnh 49% (chỉ còn 1,012 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 9% (45,163 tỷ đồng)… Tiền gửi khách hàng xấp xỉ đầu năm ở mức 64,333 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của NCB tính đến 30/09/2022. Đvt: Tỷ đồng

Đáng chú ý, chất lượng nợ vay của NCB góp thêm mảng tối trong bức tranh kinh doanh của nhà băng này khi tổng nợ xấu tại ngày 30/09/2022 gấp 5.3 lần đầu năm, lên mức 6,648 tỷ đồng. Các nhóm nợ xấu đều tăng mạnh, đẩy tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 3% lên 14.72%.

Chất lượng nợ vay của NCB tính đến 30/09/2022. Đvt: Tỷ đồng

NCB giải trình những tháng đầu năm 2022, nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng có xu hướng tăng mạnh khi các ngân hàng chuyển dần các khoản nợ tái cơ cấu về đúng nhóm nợ, đặc biệt là sau khi Thông tư 14/2021/TT-NHNN liên quan đến cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ, miễn giảm lãi suất cho khách hàng do dịch COVID-19 đã hết hạn vào ngày 30/06/2022, khiến tỷ lệ nợ xấu tăng cao.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, NCB cũng đã chủ động xử lý và thu hồi nợ tồn đọng; tăng cường trích lập dự phòng rủi ro với những khoản nợ có khả năng chuyển xấu và phân loại khách hàng đúng tình trạng khoản nợ theo quy định của Thông tư 14/2021/TT-NHNN.

Theo Vietstock

Có thể bạn quan tâm

Tin Khác