Doanh Nghiệp

TVC: Cổ phiếu TVC bị cắt margin

Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm của Trí Việt âm 257 tỷ đồng theo BCTC soát xét, không thay đổi so với BCTC tự lập.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đưa cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt ( HNX: TVC ) vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ (margin) do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 tại BCTC bán niên năm 2022 được soát xét bởi công ty TNHH Kiểm toán An Việt là số âm. Ngày hiệu lực là 24/8.

Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm âm 257 tỷ đồng theo BCTC soát xét, không thay đổi so với BCTC tự lập. So với giai đoạn 6 tháng năm 2021, lợi nhuận sau thuế giảm 521 tỷ đồng.

Giải trình về việc 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận lợi nhuận âm, doanh thu giảm 61% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 94 tỷ đồng trong khi các chi phí tăng 102%, tương ứng mức tăng 199 tỷ đồng. Sự sụt giảm doanh thu và tăng đột biến chi phí có nguyên nhân từ việc thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh trong những tháng đầu năm 2022. Công ty trích lập gần 300 tỷ đồng riêng trong kỳ này.

Trong danh mục chứng khoán của Trí Việt, công ty nắm giữ hơn 1.100 tỷ đồng cổ phiếu HPG, gấp đôi so với đầu năm. Ngoài ra, tập đoàn quản lý tài sản đã đầu tư thêm 160 tỷ đồng cho cổ phiếu FPT, 232 tỷ đồng cho cổ phiếu MWG và gần 120 tỷ đồng cho cổ phiếu MBB. Tổng cộng Trí Việt đã đầu tư vào thị trường chứng khoán hơn 2.012 tỷ đồng.

TVC bị cắt margin
Nguồn: Trí Việt

Tổng tài sản của Trí Việt ở thời điểm 30/6 theo BCTC đã soát xét đạt 2.876 tỷ đồng, giảm 26,4% so với đầu năm và không thay đổi so với BCTC tự lập. Về cơ cấu nguồn vốn, nợ ngắn hạn tăng hơn 81 tỷ đồng so với BCTC tự lập do mục các khoản vay dài hạn được chuyển thành các khoản vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu không thay đổi trong BCTC đã soát xét.

Theo Cafef

Có thể bạn quan tâm

Tin Khác