Doanh Nghiệp

VHC: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền 20%

cổ tức năm 2022

Công ty CP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC) vừa thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 20%. Trong đó, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách là 21/10 và dự kiến chi trả ngày 28/10.

 

Với 183,38 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ tạm ứng khoảng 366,75 tỷ đồng cổ tức cho cổ đông trong lần trả cổ tức này.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 4.226,3 tỷ đồng, tăng 80,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 788,1 tỷ đồng, tăng 203%.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 7.493,9 tỷ đồng, tăng 81,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.341,4 tỷ đồng, tăng 241,6%.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng, lần lượt tăng 43,6% và 45,6% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 83,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Theo FireAnt

Có thể bạn quan tâm

Tin Khác