Doanh Nghiệp

VCI: CK Bản Việt chốt quyền trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 30%

VCI chốt quyền trả cổ tức

Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC (mã chứng khoán VCI) vừa công bố về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 30%.

Theo đó, Chứng khoán Bản Việt cho biết ngày 18/8 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 30%.

Chứng khoán Bản Việt sẽ phát hành 100,5 triệu cổ phiếu, qua đó vốn điều lệ tăng từ 3.350 tỷ đồng lên 4.355 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, cổ đông đã thông qua tổng cổ tức năm 2021 là 42% bao gồm 12% tiền mặt và 30% cổ phiếu. Chứng khoán Bản Việt  đã tạm ứng tiền mặt 12% vào cuối năm trước.
Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm  2022, Chứng khoán Bản Việt báo cáo doanh thu hoạt động đạt 1.838 tỷ đồng, tăng 9%; lãi trước thuế 874 tỷ đồng và lãi sau thuế 717 tỷ đồng, cùng tương đương cùng kỳ năm trước. Như vậy, Chứng khoán Bản Việt thực hiện được 56% chỉ tiêu doanh thu hoạt động và 46% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.
Năm 2022, doanh nghiệp đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu hoạt động 3.240 tỷ đồng, giảm 12,6% so với thực hiện 2021; lãi trước thuế 1.900 tỷ đồng, tăng 2,7%. Tỷ lệ cổ tức ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến 30%.
Trên thị trường chứng khoán, thời điểm 9 giờ 19 phút ngày 9/8, giá cổ phiếu VCI giao dịch ở mức 45.750 đồng/cổ phiếu.
Nguồn: FireAnt.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin Khác